År 1

År 1 består av ett obligatoriskt basår som omfattar en tvärvetenskaplig introduktionskurs om 15 hp där institutionerna gemensamt utforskar området samt därpå följande kurser om 7,5 hp i juridik, 7,5 hp i pedagogik, 15 hp i psykologi samt 7,5 hp i sociologi och 7,5 hp personalekonomi.

Termin 1
Introduktion till personal, arbete och organisation 15 hp

Under den första terminen på PAO-mastern läser man kursen Introduktion till personal, arbete och organisation på halvfart. Kursen ges endast inom ramen för PAO-mastern.

Arbetslivets juridik II 7,5 hp

Under terminens första del läser man dessutom kursen Arbetslivets juridik II på halvfart. Kursen ges också som fristående kurs av Juridiska institutionen och den är förlagd på kvällstid då deltagare i övrigt kommer från arbetslivet.

Sociologiska perspektiv på organisation och ledarskap 7,5 hp

Under terminens senare hälft läser man kursen Sociological Perspectives on Organisations and Leadership. Kursen ges av Sociologiska institutionen och hålls på engelska.

Termin 2
Personnel economics, 7,5 hp - Sociologiska institutionen
Urval i organisationer, 7,5 hp - Psykologiska institutionen
Organisationspedagogik, lärande och ledarskap 7,5 hp - Institutionen för pedagogik och didaktik
Psychological leadership, 7,5 hp - Psykologiska institutionen

År 2

År 2 läser studenterna fördjupning inom det huvudområde där studenten har sin kandidatexamen pedagogik, psykologi och sociologi.

Fördjupning i sociologi

Fördjupning i pedagogik

Fördjupning i psykologi

 

Kursordning vid heltidsstudier:

 

 Period 1 och 2

 Period 3 och 4


  Termin ett

Introduktion 15 hp

 Arbetslivets juridik II 7,5 hp

 Sociologiska persp på org o led 7,5


  Termin två

 Personnel economics 7,5 hp

 Organisation pedagogics 7,5 hp

 Urval i organisationer 7,5 hp

 Psychological leadership 7,5 hp

  Termin tre

Studier i huvudämnet 30 hp

  Termin fyra

Masteruppsats i huvudämnet 30 hp

 

Kursordning vid halvtidsstudier:

 

Period 1 och 2

Period 3 och 4

  Termin ett

Introduktion 15 hp

  Termin två

 Personnel economics 7,5 hp

 Organisation pedagogics 7,5 hp

  Termin tre

 Arbetslivets juridik II 7,5 hp

 Sociologiska persp på org o led 7,5

  Termin fyra

 Urval i organisationer 7,5 hp

 Psychological leadership 7,5 hp

  Termin fem

Studier i huvudämnet 15 hp

  Termin sex

Studier i huvudämnet 15 hp

  Termin sju

Masteruppsats i huvudämnet 15/30 hp

  Termin åtta

Masteruppsats i huvudämnet 15/30 hp