Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till programmet
Kandidatexamen om 180 hp i pedagogik, psykologi eller sociologi med inriktning mot personal, arbete och organisation, eller motsvarande, innefattande ett examensarbete om 15 hp samt kurs i arbetsrätt 7,5 hp. Om student har examen i annat huvudämne än pedagogik, psykologi eller sociologi görs en särskild behörighetsbedömning.
Engelska B

Läs mer och ansök här till programmet på 100%

Läs mer och ansök här till programmet på 50%

 

Meritvärdering
Vid ansökan till masterprogrammet i Personal, Arbete och Organisation sker meritvärderingen med hjälp av följande komponenter:

  • Betyg på högskolekurser (1-50)
  • Uppsatsarbetets kvalitet (1-50)
  • Tidigare studiers relevans i relation till den sökta utbildningen (1-100)

Eventuella frågor kring meritvärderingen kan ställas till master@sociology.su.se