Från hösten 2020 har programmet en ny utbildningsplan:
Läs mer och ansök här!

Utbildningen sträcker sig över sex terminer:

Termin 1

Beteendevetenskaplig kurs-PAO, 60 hp

Termin 2

Beteendevetenskaplig kurs, 60 hp, forts

Termin 3

Personalvetenskap, 30 hp

Termin 4

Termin 5

Termin II i valt huvudämne, 30 hp. Läs mer om att välja huvudämne här!

Termin 6

Termin III i valt huvudämne, 30 hp. Läs mer om att välja huvudämne här!