Programöversikt

Programmet ger dig en bred bas och samtidigt specialiserar du dig inom ett ämne. Det innebär att du börjar med att läsa ett beteendevetenskapligt basår som är gemensamt för alla. Därefter läser du bland annat kurser i HR, ekonomi och juridik.

Termin 5 och 6 läser du ett av huvudämnena: pedagogik, psykologi eller sociologi som du tar din kandidatexamen i. Det är inom ämnesinriktningen du skriver din kandidatuppsats.

År 1

Termin 1

Beteendevetenskaplig kurs, 60 hp

Termin 2

Beteendevetenskaplig kurs, 60 hp, forts

År 2

Termin 3

Introduktion till arbetsrätt och rättssystemet, 15 hp
Introduktion till ekonomi inom HR, 15 hp

Termin 4

HR i teori och praktik, 30 hp

År 3

Termin 5-6

Fördjupade studier i huvudområde innefattande examensarbete om 15 hp.

Pedagogik som huvudområde
Termin 5: Pedagogik II med inriktning mot personal, arbete och organisation, 30 hp
Termin 6: Pedagogik III med inriktning mot personal, arbete och organisation, 30 hp

Psykologi som huvudområde
Termin 5: Psykologi II med inriktning mot personal, arbete och organisation, 30 hp
Termin 6: Psykologi III med inriktning mot personal, arbete och organisation, 30 hp

Sociologi som huvudområde
Termin 5: Sociologi: Personal, arbete, organisation II, 30 hp
Termin 6: Sociologi: Personal, arbete, organisation III, 30 hp

Ansökan

Ansök till programmet