Denna kurs läser du vid Juridiska institutionen under fjärde terminens första hälft. 

Läs om kursen i utbildningskatalogen

Följande delkurser ingår:

Moment 1 (Rättskunskap) 3 högskolepoäng

Momentet ska ge de grundläggande kunskaper och färdigheter som behövs som förberedelse inför kommande studier i arbetsrätt.

Den här delen av kursen syftar även till att ge en enklare systematisk överblick över den svenska rätten/rättssystemet, grundläggande insikter i den juridiska metoden och träning i juridisk problemlösning. Studenten ska även få insikt om rättens förhållande till det omgivande samhället.

Moment 2 (Arbetsrätt) 12 högskolepoäng

Behandlar kollektiv arbetsrätt och anställningsavtalets regelverk samt vissa aspekter av arbetsrättslig skyddslagstiftning av offentligrättslig natur.