Inför termin 5 väljer du huvudämne.

På denna sida hittar du information om psykologi som huvudämne. I fördjupningen ingår kurserna Psykologi II, 30 högskolepoäng, som du läser under termin 5, och Psykologi III, 30 högskolepoäng, som du läser under termin 6.

Psykologi II med inriktning mot PAO, 30 högskolepoäng

Psykologi II,  mer information om kursen på Psykologiska institutionens webbplats.

Psykologi III med inriktning mot PAO, 30 högskolepoäng

Psykologi III läses under termin 6 och ger som del i grundexamen behörighet att söka masterutbildning i detta ämne.

Psykologi III, mer information om kursen på Psykologiska institutionens webbplats.