Kursen sträcker sig över två terminer och innehåller 7,5 hp socialpsykologi, 7,5 hp metod, 15 hp psykologi, 15 hp sociologi och 15 hp pedagogik. 
Kurssida i SU-katalogen: Beteendevetenskaplig kurs: Personal, arbete, organisation (PEPAO1)

Termin 1

1. Socialpsykologi, 7,5 hp
2. Grundläggande metod, 7,5 hp
3. Kognition, 7,5 hp
4. Personlighetspsykologi, 7,5 hp

Termin 2

5. Grundläggande sociologi/Basic Sociology 7,5 hp
6. Organisation och arbete, 7,5 hp
7. Organisationspedagogik - en introduktion, 15 hp

Inför påbörjandet av ämnesfördjupningen på termin 5 och 6 ska Beteendevetenskaplig kurs - PAO, 60 hp vara helt klar.