Kursen sträcker sig över två terminer och innehåller 7,5 hp socialpsykologi, 7,5 hp metod, 15 hp psykologi, 15 hp sociologi och 15 hp pedagogik. 
Kurssida i SU-katalogen: Beteendevetenskaplig kurs: Personal, arbete, organisation (PEPAO1)