Kursen sträcker sig över två terminer och innehåller 7,5 hp socialpsykologi, 7,5 hp metod, 15 hp psykologi, 15 hp sociologi och 15 hp pedagogik.

När du är godkänd på kursen är du behörig att gå termin II i det huvudämne du väljer inför termin 5 och 6, pedagogik, psykologi eller sociologi. Se Val av huvudämne.

Sociologiska institutionen är värdinstitution för kursen som helhet, vilket bland annat betyder att du registrerar dig där och att du i första hand ställer kursövergripande frågor till Sociologiska institutionens expedition och studievägledning. Men respektive institution ansvarar för sina delkurser.

Termin 1

1. Socialpsykologi, 7,5 hp
2. Grundläggande metod, 7,5 hp
3. Kognition, 7,5 hp
4. Personlighetspsykologi, 7,5 hp

Termin 2

5. Grundläggande sociologi/Basic Sociology 7,5 hp
6. Organisation och arbete, 7,5 hp
7. Organisationspedagogik - en introduktion, 15 hp