Delkursen behandlar tongivande teoretiska inriktningar inom området - psykodynamisk personlighetsteori, kognitiv beteendeteori samt humanistisk-existentiell personlighetsteori - vilka samtliga givit upphov till teoretiska skolbildningar vad gäller synen på personlighetens dynamik och utveckling samt psykiska störningar och behandlingsmetoder.

Examination sker bland annat genom hemtentamen. Se vidare i anvisningarna.

Ansvarig lärare: Charlotte Alm Psykologiska institutionen.

Aktuellt kursmaterial hittar du på den nya lärplattformen Athena.

Länk till Timeedit V19 här!