Under denna delkurs, som ges av Sociologiska institutionen, behandlas sociala processer inom organisationer, i arbetslivet och på arbetsmarknader. Vi studerar teorier om interna och externa faktorers betydelse för organisationers funktion, föreställningar om individen som organisationsvarelse samt styrning, ledning och förändring av organisationer.

Vi studerar vidare teorier om likhet och olikhet i arbetslivet, arbetets innebörd och konsekvenser, arbetsmarknad och arbetet som samhällsfenomen.

Examination sker genom skriftlig tentamen. Se Sociologiska institutionens hemsida under Student-> Tentamensinformation.

Ansvarig lärare: Thomas Florén, Sociologiska institutionen.

Undervisningsperiod V20: 20/2-22/3

Länk till schema V20

Organisation och arbete V20 (270 Kb) (pdf)