Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier, vissa med obligatorisk närvaro. Delkursen examineras med individuell skriftlig tentamen.

Ansvarig lärare: Andreas Jemstedt, Psykologiska institutionen

Aktuellt kursmaterial hittar du på den nya lärplattformen Athena.

Länk till schema H19

Kognition V19 (436 Kb)