Inför kursstart ska deltagarna göra vissa förberedelser. Information om detta kommer att skickas ut via mail samt läggas ut på kursens Athenasida ca 3 veckor innan kursstart.

Undervisningsperiod V20: 20/2-22/3

Länk till schema V20

Kursanvisningar och schema:

Grundläggande metod V20 (371 Kb) (.pdf)

Examination sker genom salsskrivning (4,5 hp) och uppsatsskrivning (3 hp). Lokal, datum och tid för skrivning meddelas på Sociologiska institutionens hemsida: www.sociology.su.se/utbildning/studieinformation/tentamensinformation. Glöm inte att anmäla dig till tentamen i Ladok för studenter en vecka i förväg!

Ansvarig lärare: 

V20: Linda Kridahl