Examensarbetet genomförs på avdelningen Investering som ansvarar för genomförande av bygg- och anläggningsprojekt hos oss.
På avdelningen arbetar bl.a. projektledare, projektingenjörer, byggledare, VA-ingenjörer och projektörer. Inom kompetensområdet arbetar vi just nu med att lägga grunden för datadriven kompetensutveckling samt en ”kompetenshub" inom projektkontoret.

Projektbeskrivning

För att leda och arbeta i projekt hos oss behövs både bred och djup kompetens inom bl.a. projektledning och VA. Samtidigt har vi svårt att rekrytera den kompetens vi behöver vilket ställer stora krav på oss att kompetensutveckla.
För att kunna ta fram en modern kompetensstrategi för avdelningen Investering behöver vi lära oss mer om hur framtidens kompetensförsörjning i VA-branschen ser ut.
Vi vill att en nulägesanalys av kompetensförsörjningen i VA-branschen görs som visar vilka utmaningarna men också möjligheterna är.
Vi vill även att examensarbetet har ett organisationsutvecklande perspektiv och efterlämnar bl.a. rekommendationer för framtida arbete inom rekrytering, kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

Kvalifikationer

Examensarbetet genomförs inom ramen för pågående HR- eller personalvetarutbildning i Sverige. Du ska ha genomgått kurser inom kompetensförsörjning och har ett stort intresse för dessa frågor. Du som söker ska vara drivande och självgående.

Genomförande

  • Vårterminen 2022
  • Kan genomföras av 1-2 studenter
  • Kan genomföras som både 15hp och 30hp
  • Handledare: Emma Fundin, emma.fundin@svoa.se eller telefon: 08-522 129 21
  • Kan med fördel genomföras digitalt. Ev. kommer några möten i Stockholm kommer vara aktuella.
  • Sista ansökningsdag: 4 februari 2022

Ansökan

I din ansökan vill vi att du bifogar ett CV där du också berättar lite om dig själv. Ansökan ska även innehålla en översiktlig projektplan där du beskriver hur du skulle ta dig an uppdraget. Urval görs löpande.

Skicka in ansökan för exjobb inom kompetetensförsörjning.

Läs mer om examensarbete och praktik vid Stockholm vatten och avfall