Projektbeskrivning

Vi som bolag arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare och vill ge våra medarbetare möjlighet att växa inom bolaget. Idag har vi inget talangprogram men ser ett behov av att arbeta mera strukturerat kring hur vi kan fånga upp talanger i bolaget.

Vi vill ha en nulägesanalys kring vilket behov verksamheterna ser av ett talangprogram, vilka möjligheter de ser med det men kanske även utmaningar. Vi önskar även en genomlysning kring hur forskningen ser på dessa program samt önskar rekommendationer på hur vi kan bygga ett talangprogram utifrån aktuell forskning samt de behov som verksamheterna har.

Kvalifikationer

Examensarbetet genomförs inom ramen för pågående HR- eller personalvetarutbildning i Sverige.

Genomförande

  • Vårterminen 2022
  • Kan genomföras av 1-2 studenter
  • Kan genomföras som både 15hp och 30hp
  • Arbetat ska skrivas på svenska
  • Kan med fördel genomföras digitalt. Ev. kommer några möten i Stockholm vara aktuella.

Kontakt

Martin Eneroth HR-specialis: 0852212743 eller e-post: martin.eneroth@svoa.se

Ansökan

I din ansökan vill vi att du bifogar ett CV där du också berättar lite om dig själv. Ansökan ska även innehålla en beskrivning hur du skulle ta dig an uppdraget. Urval görs löpande.

Sista ansökningsdag: 15 januari 2022. Urval sker löpande.

Läs mer om examensarbete och praktik vid Stockholm vatten och avfall