Under den fjärde terminen på PAO-programmet ges kursen: HR i teori och praktik. Syftet med kursen är att studenterna ska integrera sina teoretiska kunskaper med praktiska erfarenheter. Detta sker antingen genom att de får analysera och reflektera över praktiska fall eller över sina erfarenheter under en arbets-praktik. Praktiktiden är 40 arbetsdagar på heltid, och ska vara förlagd under perioden 22 mars - 3 juni 2022 (VT22) respektive 31 oktober 2022 - 15 januari 2023 (HT22). Studieperioden innefattar också reflektions- och fördjupningsuppgifter.

Så gör du för att ta emot en PAO-student som praktikant

 1. Läs igenom följande dokument, som sammanfattar de förväntningar vi har på en praktikplats: 
  Information till praktikplatser (196 Kb)
 2. Är du fortsatt intresserad av att erbjuda en plats, fyll i följande annons och maila till praktik@pao.su.se Erbjudande om praktikplats (18 Kb)
 3. Vi granskar annonsen och återkommer om den uppfyller våra krav.

 

Har du blivit kontaktad av en praktik-student?

 1. Läs igenom följande dokument, som sammanfattar de förväntningar vi har på en praktikplats:  Information till praktikplatser (196 Kb)
 2. Studenterna söker själva praktikplats och ni behöver ha fattat beslut, lämnat besked till praktikanten och fyllt i praktikplatsens godkännande senast den 15 januari för antagning till våren och 15 september för antagning till hösten. Se vidare:
  Praktikplatsens kontaktuppgifter och godkännande (154 Kb)
 3. Praktikplatsen mejlar blanketten ifylld till praktik@pao.su.se

 4. Besked om godkännande/avslag lämnas efter 15 januari respektive 15 september beroende på om det är vår- eller hösttermin.

 

Foto: Shutterstock