Whippy är ett start-up företag som skräddarsyr digitala onboardingresor. Till skillnad från många andra onboardingleverantörer lägger vi störst fokus på innehållet i den digitala medarbetar- och chefsresan snarare än enbart på den tekniska plattformen.

Onboarding är ett område inom HR där utvecklingen går snabbt. Vi märker samtidigt att många av de organisationer som kontaktar oss kämpar med att hitta processer och lösningar som är hållbara och mätbara. Coronasituationen har också ställt mycket på sin spets – när företag och organisationer tvingats anställda och onboarda remote.

Det finns idag relativt lite forskning på detta område, såväl kvantitativa som kvalitativa studier behövs, exempelvis vilka förutsättningar/villkor säkrar bra onboarding, vad anses vara en ”bra” onboarding och för vem, vilka KPI:er kan vara avgörande, samt hur ska data bäst samlas in. Vi arbetar i dagsläget utifrån förväntansbild, utveckling och ledarskap eftersom det är dessa delar många studier pekar på som extra viktigt för att säkra engagemang under introduktion men också att medarbetaren stannar samt blir produktiv.

Det vi har identifierat som gap i forskningen är mer riktade studier kring faserna pre-, on-, och postboarding, med fokus på medarbetarengagemang, produktivitet och personalomsättning, samt ledarskapets inverkan på onboarding av nya medarbetare. Självklart är vi öppna för att titta på andra områden och spännande vinklingar.

Som bakgrund är här en video om Whippy: http://www.whippy.se/nyheter/whippy-demofilm. Mer information finner du även på www.whippy.se samt genom att följa Whippy på LinkedIn, där vi delar bl a forskning, tips och kundcase.

Tillvägagångssätt:

  1. Om du/ni är intresserade av att skriva er kandidatuppsats om onboarding och i samarbete med Whippy. Börja med att ringa in vad i onboarding som tilltalar dig/er att undersöka. Vad gör att det är intressant? Hur ni skulle vilja undersöka det? Vad finns redan publicerat om frågeställningen idag?
  2. Vi ses för ett uppstartsmöte. Vi presenterar Whippy och ni er och ert inringade område. Vi pratar onboarding och brainstormar möjliga idéer och vinklingar tillsammans.
  3. Ni väljer ämne/frågeställning och vi lämnar gärna synpunkter och reflektioner på det utifrån vår bild, erfarenheter och kunskaper.
  4. Vi sätter en gemensam förväntansbild och en enkel plan för samarbete.

 

Bästa hälsningar,
Paulin Larsen Berglöf
VD och Partner Whippy
paulin@whippy.se
0722335313