Det senaste numret av Personal och Ledarskap finns det en hel del att läsa om delat ledarskap, se: http://www.personalledarskap.se/Web/Article.aspx. Bland annat intervjuas Lena Wilhelmson, lärare på PAO-programmet, som forskar om delat ledarskap tillsammans med Marianne Döös och Tomas Backström. Mer om deras gemensamma forskning finns att läsa här: Döös, M., Wilhelmson, L., & Backström, T. (2013). Delat ledarskap. Om chefer i samarbete (2:a rev. uppl.). Stockholm: Liber.