Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas du efter det datum du anmälde dig.

Personalvetenskaplig integration med praktik 15 hp, för studenter med huvudämne sociologi, pedagogik eller psykologi är öppen för sen anmälan. Läs mer här!