PAO

  1. Du är här:
  2. Start
  3. PAO
Studenter vid Stockholms universitet. Foto: Niklas Björling

Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation - PAO

Kandidatprogrammet PAO är en 3-årig beteendevetenskaplig utbildning vid Stockholms universitet inom områdena personal, arbete och organisation. Utbildningen är ett samarbete mellan Institutionen för pedagogik och didaktik, Psykologiska institutionen och Sociologiska institutionen. Dessutom medverkar Juridiska institutionen  i utbildningen.

Shutterstock

Vill du ta emot en av våra PAO-studenter för att göra praktik?

Under delkursen Personalvetenskaplig integration med praktik, 15 hp, får studenterna möjlighet att integrera sina teoretiska kunskaper med praktiska erfarenheter genom en praktik som omfattar 40 dagar. Delkursen ges varje termin inom ramen för kursen HR i teori och praktik. Är du intresserad av att erbjuda en praktikplats?

Pexels

Samarbeten

Centrum för global HRM

Institutionen för pedagogik och didaktik samarbetar med Centrum för global HRM, Göteborgs universitet. CGHRM fungerar som en mötesplats och kunskapsbank för HRM-relevanta ämnen. Centret bjuder in till öppna seminarier och nätverksträffar där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts. 

Ny utbildningsplan hösten 2020

Från och med hösten 2020 har programmet en ny utbildningsplan

Från och med hösten 2020 har programmet en ny utbildningsplan. Studenter som startade programmet VT20 och tidigare läser enligt tidigare utbildningsplan.

Athena
Mitt universitet.
Sthlm up