Följ länken nedan för information. 

http://www.fuf.se/2017/09/14/sida-avdelningen-for-partnerskap-och-innovation-enheten-for-larande-och-organisationsutveckling-praktikplats/