Så gör du för att erbjuda studenter att skriva uppsats på din arbetsplats

Skriv en annons som du e-postar du till oss, med tillräcklig information för att kunna publiceras på vår webb. Skicka din annons till Lotta Stern

Det är dock viktigt att ditt forskningsämne också har akademisk relevans. Läs gärna igenom följande broschyr som Kunskapslotsen tagit fram med syfte att göra samverkan bättre: